ארמניה

עושרה התרבותי של ארמניה, נובע מעוצמתו של טבע בראשית פראי, מרובה במשקעים ואדמות מרעה אינסופיות הממשיכות גם מעבר לאופק.

בידודו של החבל ההררי, אפשר אוטונומיות מקומיות ששימרו את אורח חיי האוכלוסייה המקומית המקורית, באופן המאפשר לנו מבט אמיתי על זמן קדום שכאילו נעצר והתגבש בענבר.

הצטרפו אלינו להזדמנות נדירה לגלות עולם נשכח שהשתמר לו ועוד רגע נעלם, מקום קסום שמבחינה תרבותית אינו דומה לאף מקום אחר.

עמק נעלם המחזיק באופן ייחודי בשפות ובמנהגים הנמשכים למקורות עלומים, ואינם קשורים בשום תרבות אזורית מוקדמת.

מציג תוצאה אחת